آدرس کارخانه و دفتر مرکزی

-آدرس کارخانه و دفتر مرکزی

مشهد، کیلومتر 24 جاده آسیایی، شهرک صنعتی فناوریهای برتر، خیابان صنعت ۸،قطعه ۶۹، شرکت نیک هنگام

-تلفن کارخانه

32400204 - 051

-فکس مستقیم کارخانه

32400205 - 051

-مدیر عامل

مهندس محمدباقر اذانی -------------------------------------- همراه: 09153138007

-مدیر داخلی

مهندس وحید مدیریان -------------------------------------- همراه: 09155192946

-مدیر فروش

مهندس حسین اذانی -------------------------------------- همراه: 09150668007 _ 09393915616

تماس با ما